Skip to main content

De nieuwe moskee op het Diekman komt dinsdag 22 maart opnieuw aan de orde in de stadsdeelcommissie Oost.

Wel of geen gebedsoproep? Komt de moskee er aan de Kuipersdijk nu wel of niet? En als die er komt, blijft de mogelijkheid tot de bouw van een tweede minaret en koepel gehandhaafd? De commissie spreekt er dinsdagavond vanaf 19.30 uur weer over in het gemeentehuis. Publiek is welkom in de burgerzaal.

Als burger is het soms lastig te oordelen over alles wat er in de Raad wordt besproken. U bent er immers niet dagelijks mee bezig, althans de meeste mensen niet. In de media verschijnen de berichten soms wat versnipperd of mist u net de verdiepingsslag die u nodig acht. Daarom maken wij u graag attent op de website www.raad053.nl. Daar kunt u alle achtergrond informatie vinden. 

Inzake het besluit om de bouw van de moskee en de oproep tot gebed onder voorwaarden toe te staan, leest u hier meer. 

In de bijlage leest u de Kadernotitie moskee en verenigingsgebouw van 8 maart 2016. Wellicht dat dit document u meer inzicht verschaft in de achtergronden van de besluitvorming.