Skip to main content

Hoe het allemaal begon: de bezuiniging op ons groen.

In de herfst van 2014 wordt duidelijk dat op onze groenvoorziening in Enschede een enorme (structurele) bezuiniging zit aan te komen.

De wethouder meldt dat daardoor het maaibeleid graverend zal gaan wijzigen. Hij stelt voor om sommige stukken nog maar 6x per jaar te maaien, andere stukken nog maar 2x. Kortom, de oplossing van de wethouder is minder van hetzelfde, met als resultaat dat het gras niet twee, maar vele kontjes hoog komt te staan.

Wat te doen om verloedering te voorkomen; een lesje in anders kijken

De VVD ziet direct dat dit leidt tot een zeer ongewenste situatie. Ook is daarmee een plan gepresenteerd dat inzet op maaibeleid op bestaande gras-groenvoorziening.  Wat ons betreft een ongewenste situatie.

In de Stedelijke Commissie van 20 oktober 2015 breekt de VVD bij monde van ondergetekende, Joost Nijhuis dan ook een lans voor anders gaan kijken naar groenvoorziening. Zie voor het betoog/filmpje:   https://youtu.be/fl4FaQyZ0iU?t=3465

In mijn betoog neem ik de wethouder en zijn ambtenaren mee in een “kanteling in het denken”. De opgave eist dat we creatief en inventief andere vergezichten gaan creëren voor de stad, die enerzijds recht doen aan de bezuinigingsopgave, maar tegelijkertijd een  kleurrijk, prachtig bloemrijk en vooral gevarieerd landschap van Enschede maken.

In plaats van “saaie eentonige kunstgrasbermpjes die ook nog eens gemaaid moeten worden”, wordt door de VVD gepleit voor wildakkers en bloemperken, die ook nog eens profijtelijk zijn voor de fauna. Daarbij refereer ik aan mijn jeugd, toen je nog een bosje bloemen voor je moeder plukte in de berm. 

De eerste resultaten van de bezuinigingen; de bittere teleurstelling.

In het eerste jaar van de bezuiniging wordt Enschede massaal geconfronteerd met het maaibeleid zoals ingevoerd. En dat werkte als een rode lap op de stier! Er werd (terecht) massaal geklaagd en zelfs de veiligheid kwam in het gedrang, was het niet de verkeersveiligheid, dan was het wel de hygiëne (hondenpoep) of scherven in het hoge gras. 

Wederom wordt de wethouder door de VVD hierop aangesproken. Daarnaast wordt er met verantwoordelijke ambtenaren gesproken en overlegd. En met succes!

De implementatie van de ideeën van de VVD werpt zijn vrucht af.

Sindsdien is er een beleid op gang gekomen dat veel meer recht doet aan de ideeën zoals door de VVD al in oktober 2014 geopperd. En natuurlijk moet je bij alles wat groeit en bloeit dan even op het resultaat wachten. 

Maar wat is dat goed geworden!

Kleurrijk en divers Enschede!

Want Enschede biedt nu in 2017 een totaal andere aanblik dan voorheen. Via bijgaande link kunt u exact zien hoe in Enschede inmiddels een heerlijke variëteit heeft dat het Enschedese “landschap een totaal ander, maar veel kleurrijker aanzien geeft.

Onderstaande URL is een overzichtskaart waarop u exact kunt zien waar zich momenteel wat bevindt qua groen, dus gras, bloemenlinten etc.

http://enschede.maps.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=02555c5fb2424a4dbc677862eb101266