Skip to main content

Woensdag 15 februari was de afsluiting van het programma “Enschede wekt op”. Middels een directe uitzending op TV Enschede werd er in het Balengebouw interviews gehouden met allerlei stakeholders.

De VVD heeft daar ook een statement gemaakt. Op de website van “Enschede wekt op” waren er namelijk maar 2 zaken die behandeld werden. Wind- en zonne-energie, met andere woorden, het ging enkel en alleen maar om windmolens (en de plaats waar deze kunnen staan) en zonnepanelen-parken.

De VVD heeft gemeld blij te zijn dat de gemeente de motie van de VVD heeft overgenomen om een zonnepanelen-park op de Boeldershoek te vestigen, maar meldt tegelijkertijd dat ondanks deze inspanning zonne- en windenergie nooit helemaal duurzaam zullen zijn, immers, bij ontstentenis van wind of zon zullen er toch kolen- en gasgestookte centrales stand bij dienen te staan om dan de behoefte verder in te vullen. 

De VVD vindt dat de discussie zich teveel beweegt richting slechts een paar middelen (zon- en wind) en te  weinig focust op het doel (duurzame energie).

Daarom heeft de VVD contact gezocht met zeer kundige wetenschappers, die we hier ter plekke hebben (ITC, UT), om in samenwerking met TWENCE, een Quick Scan uit te voeren naar alternatieven die ook een duurzame bijdrage kunnen leveren en minder afhankelijk zijn van weersomstandigheden.

We praten dan over alternatieven als Geothermie, Koude-Warmte Opslag (KWO), Restwarmte, etc.

Daarnaast, in combinatie met bovenstaande alternatieven, zal gekeken worden welke potentie daarbij de ontelbare voormalige zoutcavernes zouden kunnen hebben bij deze alternatieven. Immers, per kilometer diepte stijgt de temperatuur met gemiddeld 30 graden Celsius, hetgeen bij de cavernes inhoudt dat deze al snel 12 tot 15 graden warmer zijn dan de oppervlakte, hetgeen kansen inhoudt.

Deze vormen van duurzame energie zijn nog teveel onderbelicht, terwijl ze wellicht een goede kans bieden om ook een zinvolle bijdrage te leveren aan het opwekken van duurzame energie.

TWENCE kan daarin naar onze mening een zeer nuttige rol vervullen, maar daarover binnenkort meer. 

In 2008 is door Mark Rutte een manifest gepresenteerd genaamd “Groen Rechts”.  Wij denken als VVD Enschede op deze wijze een concrete invulling te geven aan deze omschrijving.