Skip to main content

Tijdens de coalitieonderhandelingen van 2014 is onder andere afgesproken om niet meer dan 2 zondagen openstellingen per maand toe te staan voor winkelbedrijven in Enschede. Voor de levensmiddelen branche geldt de regel dat zij elke zondag tussen 12 en 16 uur open mogen zijn voor het winkelend publiek.

Met de centrumfunctie die de stad Enschede steeds meer vervult voor heel Twente en een aanzienlijk deel van Duitsland, blijken de destijds gemaakte afspraken steeds meer te knellen voor de stad en haar ondernemers. Het publiek verwacht inmiddels steeds meer dat men ook op de zondagen bediend kan worden; hardwerkende enschedeërs hebben immers in het week end aan zienlijk meer mogelijkheden om hun inkopen te doen dan tijdens de drukke werkweek.

De VVD fractie onderkent deze ontwikkeling. En hoewel we een betrouwbare partner willen zijn (afspraak = afspraak) zullen we voor de komende raadsperiode pleiten voor nog meer flexibiliteit richting onze (middenstands)ondernemers.

Daarop vooruitlopend hebben wij recent vragen aan het college gesteld over de aangekondigde strengere handhaving en zelfs ‘nadere’ regels op de genoemde zondag openstelling (de gemeente gaat in 2017 en 2018 zondagen en feestdagen ‘aanwijzen’). Uit antwoorden van het college van begin mei j.l. blijkt dat het reguliere toezicht de afgelopen drie jaren nauwelijks te hebben plaatsgevonden vanuit de gemeente. Wij hebben er begrip voor dat hierdoor met name ondernemers buiten het centrum van Enschede, deels hun ‘lokale’ invulling van deze openstellingstijden hebben aangepast aan de wensen van het winkelend publiek.

Op onze vraag hoe de gemeente deze ‘strengere draai in de handhaving’ gaat verkopen aan de middenstandsondernemers, is nu een duidelijk antwoord gekomen: de gemeente heeft ondernemers inmiddels per brief geïnformeerd en zal waar gewenst aanvullend in gesprek gaan met ondernemers die door deze maatregelen worden getroffen.

Naast het feit dat de VVD fractie dit dossier op de voet blijft volgen, hopen wij na het komende verkiezingsjaar in staat te zijn, om de huidige situatie rondom openstellingstijden in Enschede verder te flexibiliseren. De oproep hiertoe vanuit de Enschedeërs en haar ondernemers hebben wij gehoord.