Skip to main content

Tijdens zijn eerste nieuwjaarstoespraak heeft burgemeester Onno van Veldhuizen begin 2016 voor het eerst publiekelijk de vraag gesteld, of de huidige praktijk van oud en nieuw vieren –met name het gebruik van vuurwerk- in deze tijd nog wel passend is. Hoewel aan deze vraag op dat moment geen verdere invulling werd gegeven, is die vraag dit jaar wel breed aan de orde gesteld. De burgemeester heeft zich inmiddels hard gemaakt voor het volgende: laten de inwoners van Enschede nu eens zélf met elkaar in gesprek gaan over ‘hoe we in onze stad op een voor iedereen plezierige manier oud en nieuw kunnen vieren’. Maar hoe vul je zoiets praktisch in?

In het voorjaar is gekozen om via een reeks van gesprekken tussen ‘random’ geselecteerde inwoners uit de gemeente en vertegenwoordigers van hulpdiensten, te komen tot een gedragen set aan afspraken: de invulling van het ‘Enschedese stadsgesprek’ is daarmee ontstaan. Via een drietal series van gesprekken wordt bekeken hoe in november a.s. die afspraken voor de stad ingevuld kunnen worden: blijft alles bij het oude, of creëren we vuurwerkvrije zones dan wel hier en daar (georganiseerde) vuurwerkshows? De uitkomsten kunnen per wijk verschillen.

De centrale vraag is natuurlijk of het onderwerp ‘gebruik van consumentenvuurwerk’ via een stadsgesprek ingevuld kan worden door de inwoners, óf dat dit een slechts een zaak is van openbare orde en dus van de gemeente (Burgemeester). Vanuit de recent door de Raad vastgestelde ‘experimenteer-agenda’ (hoe kunnen we onze inwoners meer betrekken bij ontwikkelingen in de stad), willen we als gemeente onze inwoners nog meer laten meebeslissen waar dat kan. Het ‘vuurwerk-experiment’ is daar nu voor gekozen. Enerzijds is het een onderwerp dat te overzien valt (wettelijk mag consumentenvuurwerk één keer per jaar, op 31 december tussen 18 uur en 1 januari 02.00 uur, worden afgestoken). Anderzijds hebben veel mensen hier wel een mening over. Dit houdt in dat we als enschedeërs over dit onderwerp daadwerkelijk een stadsgesprek kunnen voeren. Uiteraard wel binnen de kaders van uitvoerbaarheid en (kosten)beheersing, waarvoor de eindverantwoordelijkheid bij de Raad ligt.

De VVD fractie volgt de ontwikkeling van dit experiment met interesse. Het is een kans om als stad op een moderne manier zichtbaar te maken hoe we in de toekomst met elkaar, ‘lastige onderwerpen’ kunnen bespreken.