Skip to main content

De lokale VVD krijgt een regionaal netwerk boven zich. In het kader van de bestuurshervormingen die door het hoofdbestuur van de VVD zijn geïnitieerd, is het lokale netwerk Twente Centraal opgericht op 26 mei 2016. De lokale fracties uit de regio zijn hierin verenigd. 

Twente Centraal heeft hiermee in totaal ruim 400 leden. De politieke fracties in de gemeentes blijven zelfstandig functioneren maar zullen door het bestuur  gestimuleerd en gefaciliteerd worden tot meer samenwerking. 

Daarnaast zijn Jan Gerritsen, Marloes Kuipers, Edgar Dauvillier en Jan Paul van Woensel niet beschikbaar voor zitting in het bestuur van Twente Centraal. Hierdoor heeft de afdeling Enschede ervoor gekozen om aanspraak te maken op de rol voor de Permanente Campagne waarbij als geschikte kandidaat Erik van Dijk bereid is gevonden deze rol op zich te nemen.