Skip to main content

Tijdens diverse partjbijeenkomsten is uitleg gegeven over de koers waarin de VVD landelijk vaart. Deze nieuwe koers is op het najaarscongres 2015 in Rotterdam geaccordeerd. Hierbij is onder andere een sterk gewijzigd partijreglement aangenomen en is de structuur van onze partij gewijzigd. Zo worden de bestaande dertien kamercentrales (KC) worden vervangen door zeven regio’s. De KC’s Gelderland en Overijssel zijn in maart 2016 opgegaan in de Regio Oost. Daarnaast is er voor gekozen om afdelingen met minder dan 120 leden te laten opgaan in nieuw te vormen Lokale Netwerken. Het bestuur van de VVD in Enschede heeft, ondanks het feit dat afdeling in Enschede voldoende groot is om zelfstandig voort te blijven bestaan, ervoor gekozen om aan te sluiten op de visie van de VVD ten aanzien van de toekomst van de partij. Onderstaand leest u de keuzes voor de VVD in Enschede. 

Keuzes voor Enschede

Het bestuur heeft na de afgelopen ALV de verschillende keuzemogelijkheden op een rij gezet. De volgende mogelijkheden waren aanwezig:

1. Als afdeling door als lokaal netwerk:
a. Voordelen: “alles blijft bij het oude” en samengaan is ook niet nodig omdat VVD Enschede met 154 leden (per 10 mei 2016) voldoende groot is om       zelfstandig te blijven voortbestaan.
b. Nadelen: het lijkt een keuze maar alles blijft niet bij het oude (want de hele VVD is nu veranderd). Niet kiezen betekent geen aansluiting bij regio meer en uiteindelijk een aanwijzing van het hoofdbestuur waarbij eigen keuze dan geen optie meer is. Bovendien kan het betekenen dat de VVD in Enschede op zichzelf komt te staan terwijl wij denken dat samenwerking met andere lokale netwerken juist veel synergie-voordelen kan opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gezamenlijk voeren van campagnes, uiteraard met een lokale aanpassing.

2. Door met breder gremium (“Twente centraal”): Hof van Twente, Borne, Hengelo, Enschede, Haaksbergen

a. Voordelen: door alle anderen gedragen, goede mogelijkheid behoud lokale identiteit, goede ontwikkelingsmogelijkheden. Ontwikkeling van een             sterk lokaal netwerk met meer dan 400 leden, grootste van Twente. Directe 1-op-1 campagnesteun vanuit Den Haag.
b. Sluit aan bij de huidige ontwikkeling op gebied van opleiding en campagne.
c. Nadelen: grote organisatie, mogelijke langere lijnen.

Het bestuur van de VVD in Enschede stelt dan ook voor om de VVD afdeling in Enschede op te heffen en deze onder te brengen bij VVD Twente Centraal. Het bestuur draagt Erik van Dijk voor bestuurslid Permanente Campagne voor VVD Twente Centraal. 

Meer informatie over de ALV en achtergrond informatie over de keuze van het bestuur leest in de bijlagen.