Skip to main content

Een betaalde (deeltijd-)baan is het beste middel om zelfstandig te functioneren. Iedereen die buitenspel staat op de arbeidsmarkt moet geprikkeld worden volwaardig mee te doen in de maatschappij. Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid blijven daarom de komende jaren voor de VVD de absolute speerpunten. De sleutel tot het scheppen van banen ligt in het midden- en kleinbedrijf, de Enschedese ondernemer moet daarom alle ruimte krijgen. Met kracht zal de VVD het beleid “De werkgever op kop” (link invoegen) doorzetten. Ondernemers worden hierin optimaal gefaciliteerd, om zo de juiste match tussen werkgever en werknemer tot stand te brengen.