Skip to main content

Iedereen heeft een talent. De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing (talentontwikkeling) is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig mensen te ondersteunen en te faciliteren om deze doelen te bereiken. Als mensen deze doelstellingen behalen, dan leidt dit o.a. tot zelfrespect en tevredenheid.

Meedoen is niet vrijblijvend. Het is ook brengen en niet alleen consumeren. Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken is participatie in de samenleving nodig op diverse niveaus. Het individuele niveau, met name op de arbeidsmarkt, het buurtniveau en het stadsdeelā€ en gemeentelijke niveau. Door burgerinitiatieven krijgt een samenleving samenhang, waardoor leefbaarheid en sociale cohesie worden.