Skip to main content

De gemeentelijke invloed op het onderwijs is door veranderende wetgeving de afgelopen jaren steeds minder geworden. De VVD zet vooral in op goede voorlichting aan ouders en kinderen over kwaliteit van de scholen en over de perspectieven op de arbeidsmarkt. Ervaring met het arbeidsmarktbeleid maakt duidelijk dat de aansluiting tussen het onderwijs en arbeidsmarkt verre van optimaal is. Veel jongeren komen na het afronden van de studie tot de conclusie dat het geleerde niet leidt tot betaald werk. Waar mogelijk ondersteunen wij dan ook initiatieven om jongeren kennis te laten maken het bedrijfsleven en ondernemerschap.

Met het verder uitbouwen van kindcentra willen we voorkomen dat kinderen niet goed aan de start van hun onderwijscarrière beginnen en gedurende die periode onnodig in zware zorgvoorzieningen terechtkomen De middelen voor brede schoolontwikkeling moeten ook meer voor deze doelen ingezet worden. Niet alleen kinderen maar ook ouders kunnen op de brede school terecht, bijvoorbeeld voor taalcursussen of pvoedkundige vragen. Opvoeden blijft daarmee de primaire verantwoordelijkheid van ouders. Doordat kinderen tussen 0 en 12 jaar tijdens werkdagen tussen 07:30 en 18:00 uur op de brede school terecht kunnen, krijgen ouders een betere gelegenheid om te werken aan hun eigen ontwikkeling en loopbaan. Op het terrein van onderwijshuisvesting wordt vooral ingezet op het hergebruik van bestaande locaties en het verduurzamen van de bestaande gebouwen. Kortom: de gemeente zet in op talentontwikkeling in de breedste zin van het woord.