Skip to main content

Enschedeƫrs moeten zich veilig voelen in hun wijken en buurten. Daarom pleiten we voor de blijvende inzet van meer wijkagenten. De VVD zet in op het voorkomen en aanpakken van overlastgevend gedrag. Bij herhaaldelijke overlast door hanggroepen en vervelend groepsgedrag in de openbare ruimte dient met passende maatregelen bestreden te worden die erop gericht zijn de overlast te verminderen. Bij het inrichten van de openbare ruimte moet altijd rekening gehouden worden met de veiligheid; dit kan door al bij het ontwerp daarop te letten. Verkeersveiligheid blijft een hoge prioriteit. We zetten in op vermindering van de verkeersdruk inwoonstraten en rondom scholen. Tegelijkertijd moeten de wijken wel bereikbaar blijven.

Regels zijn alleen te handhaven als deze regels zijnen er voldoende toezicht is. De VVD wil minder regelgeving die vervolgens strikt gehandhaafd worden. Dit is voor iedereen duidelijk. We vertrouwen er op dat regels gerespecteerd worden, gebeurt dit niet dan is de VVD voorstander om streng tegen op te treden met passende boetes en straffen.